CMM PROJECTION (HÌNH CHIẾU)

Lượt xem: 308 PROJECTION (PHÉP CHIẾU HÌNH) Projection là sự tái tạo hình biểu diễn hình dáng của một đối tượng trên một đối tượng khác theo hướng chiếu. Ví dụ chiếu một đường tròn hoặc một đường thẳng lên một mặt phẳng, chiếu một điểm lên một đường thẳng. Hình chiếu trong các bản … Đọc tiếp CMM PROJECTION (HÌNH CHIẾU)