CMM PROJECTION (HÌNH CHIẾU)

PROJECTION (PHÉP CHIẾU HÌNH)

Projection là sự tái tạo hình biểu diễn hình dáng của một đối tượng trên một đối tượng khác theo hướng chiếu. Ví dụ chiếu một đường tròn hoặc một đường thẳng lên một mặt phẳng, chiếu một điểm lên một đường thẳng.

Hình chiếu trong các bản vẽ thường gặp là hình biểu diễn hình dáng của vật thể theo hướng chiếu (hướng quan sát). Phần nhìn thấy được biểu diễn bằng nét liền, phần khuất được biểu diễn bằng nét đứt.

Một ví dụ khác, việc tạo ra một bản đồ “phẳng” mà chúng ta vẫn thấy là kết quả của một phép chiếu quả địa cầu (hình cầu) lên một hình trụ. (Phép chiếu Mercator)

Một ví dụ khác, để đo một đường tròn – cần xác định tối thiểu 3 điểm. Nếu những điểm này không có cùng khoảng cách tới mặt phẳng tham chiếu, đường kính đo được có thể là một elip.

Để khắc phục sự sai lệch này, dữ liệu đo được chiếu vào một mặt phẳng vuông góc với đường tâm của hình trụ. Khi đó kết quả thu được sẽ chính xác.

 

Nội dung tiếp theo: Sử dụng đầu đo một cách hiệu quả

CMM – SỬ DỤNG ĐẦU ĐO HIỆU QUẢ

Viết một bình luận