CMM TỔNG QUANG DMIS COMMANDS

Các câu lệnh DMIS có ký tự đầu tiên ở dòng lệnh là $$ là dòng lệnh comment. Dùng diễn giải, giải thích Một số cú pháp thông dụng (đã sắp xếp theo alpha beta để dễ tìm thông tin trong bài viết) CONSTRUCTS – Câu lệnh dựng hình Các đối tượng được “dựng hình” … Đọc tiếp

CMM – DATUMS : XÂY DỰNG HỆ TRỤC TỌA ĐỘ – Coordinate Systems

Trong đo lường, việc xây dựng hệ trục tọa độ là bước rất quan trọng và ảnh hưởng tới toàn bộ kết quả đo. Ở một bài viết khác, tôi đã đề cập tới 3 yếu tố để xác định và xây dựng hệ trục XYZ và bản chất của việc dựng hệ trục đo. … Đọc tiếp

CMM – DMIS – HỆ TỌA ĐỘ CỰC (Polar Coordinates)

Hầu hết các phương thức đo trên CMM đều sử dụng hệ trục tọa độ XYZ, đây là hệ trục tọa độ Descartes (Cartesian coordinates). Đó là lý do tại sao hầu hết câu lệnh trong DMSI xuất hiện từ khóa CART. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bản vẽ sẽ chỉ định kích … Đọc tiếp

TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ HỆ THỐNG QC SYS THEO FORMAT KHÁCH HÀNG CHỈ ĐỊNH

BỐI CẢNH Công ty có cơ sở dữ liệu tập trung để thu thập dữ liệu đo và kiểm tra ngoại quan của sản phẩm Công nghệ càng ngày càng phát triển và các khách hàng cũng có xu hướng nhận và xử lý dữ liệu tự động. Khi đó khách hàng sẽ chỉ định … Đọc tiếp

APP TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ DS PDF CỦA KHÁCH HÀNG CANON VIETNAM

BỐI CẢNH Trong thời đại công nghệ đã thay đổi rất nhiều, một số công ty vẫn duy trì cách vận hành cũ theo hướng thủ công dẫn tới các lãng phí trong vận hành của khách hàng, khó triển khai các hoạt động cost down do nhà sản xuất phát sinh nhiều chi phí … Đọc tiếp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quét QR code xuất-nhập kho

Phần mềm sử dụng cho hệ điều hình windows trên PC. Bạn cần xem trước conccept để có hình dung trước về luồng logic: Conccept Có nhiều function ẩn chưa được thể hiện trong tài liệu hướng dẫn vì phía user chưa cần sử dụng đến các tính năng này (ví dụ kết nối data … Đọc tiếp