DANH MỤC MÃ SẢN PHẨM – SỐ KHUÔN DÙNG NHẬP VÀO CÁC FORM CHECK

Vui lòng bấm vào icon copy để copy chính xác thông tin Mã sản phẩm – số khuôn từ bảng bên dưới để paste vào form check.

Form check yêu cầu xác thực dữ liệu nhập vào phải chính xác tuyệt đối. Do vậy bạn hãy dùng chức năng copy paste để đảm bảo dữ liệu input vào là chính xác.

PartNo-DieNo With CopyPaste tag

Viết một bình luận