PHÂN TÍCH ĐỘ TUYẾN TÍNH VÀ ĐỘ CHỆCH CỦA HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG

SAI SỐ HỆ THỐNG a. Khái niệm: TCVN6165:2009 định nghĩa sai số hệ thống là thành phần sai số đo mà độ lớn cùa nó không đổi hoặc thay đổi theo cách có thể dự đoán được (Có quy luật) trong các phép đo lặp. Sai số hệ thống có thể gây ra do các … Đọc tiếp

HỆ THỐNG ĐO LƯỜNG – KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ

Giai đoạn Measure trong chuỗi DMAIC, để dữ liệu thu thập được là đáng tin cậy và cho kết quả phân tích chính xác, cần tiến hành đánh giá hệ thống đo lường (MSA). Trước khi đi vào một số phương pháp đánh giá hệ thống đo lường, bài viết này sẽ đề cập tới … Đọc tiếp

LỘ TRÌNH CHUYỂN TIẾP LÊN LSS (LEAN 6 SIGMA)

NHẮC LẠI VỀ 6 SIGMA 6σ là một phương pháp luận dựa trên việc sử dụng dữ liệu và các công cụ thống kê để đánh giá, phân tích và loại bỏ các “khiếm khuyết”, giảm thiểu biến động, tối ưu hóa thiết kế và quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ. Thông … Đọc tiếp