LỘ TRÌNH CHUYỂN TIẾP LÊN LSS (LEAN 6 SIGMA)

NHẮC LẠI VỀ 6 SIGMA 6σ là một phương pháp luận dựa trên việc sử dụng dữ liệu và các công cụ thống kê để đánh giá, phân tích và loại bỏ các “khiếm khuyết”, giảm thiểu biến động, tối ưu hóa thiết kế và quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ. Thông … Đọc tiếp