LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P5 – NGUYÊN TẮC VÀ TƯ DUY TRONG CẢI TIẾN)

Có nhiều công ty có những cá nhân có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực cải tiến, nhưng công ty vẫn không thu được nhiều kết quả cải tiến. Để có được kết quả, cần phải xây dựng văn hóa cải tiến cho toàn thể công ty. Cũng giống như 5S, bạn có … Đọc tiếp

CÁC LOẠI LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P4 – PERFORMANCE RATING)

ĐỊNH NGHĨA RATING Rating là hoạt động kiểm tra công việc thực tế và dựa trên những hiểu biết về công việc tiêu chuẩn, người ta sẽ so sánh tốc độ thực tế với tốc độ tiêu chuẩn rồi đánh giá tốc độ thực tế đạt được bao nhiều phần trăm so với tốc độ … Đọc tiếp

CÁC LOẠI LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P3 – THỜI GIAN TIÊU CHUẨN)

THỜI GIAN TIÊU CHUẨN LÀ GÌ? Thời gian tiêu chuẩn là khoảng thời gian cần thiết cho người công nhân hoàn thành một đơn vị công việc dựa trên các điều kiện về phương pháp làm việc tiêu chuẩn và tốc độ làm việc tiêu chuẩn. Phương pháp làm việc tiêu chuẩn gồm: Làm việc … Đọc tiếp

CÁC LOẠI LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P2 – HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT Hoạt động sản xuất là công việc biến đổi nguyên vật liệu thành sản phẩm. Quá trình biến đổi: Gia công, lắp ráp, đun nóng, làm lạnh… Trong Lean-6Sigma, quá trình được định nghĩa “là tập hợp các yếu tố cần thiết để chuyển đổi các … Đọc tiếp

CÁC LOẠI LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P1 – NHẬN THỨC VỀ LÃNG PHÍ)

TẠI SAO PHẢI LOẠI BỎ LÃNG PHÍ Trong lĩnh vực sản xuất. Chúng ta đều biết để tồn tại, các công ty cần có lợi nhuận. Trong khi lợi nhuận được tính dựa trên chênh lệch giữa giá bán và giá thành. Để sinh lời và tồn tại lâu dài, các nhà sản xuất luôn … Đọc tiếp