CÁC LOẠI LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P2 – HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT Hoạt động sản xuất là công việc biến đổi nguyên vật liệu thành sản phẩm. Quá trình biến đổi: Gia công, lắp ráp, đun nóng, làm lạnh… Trong Lean-6Sigma, quá trình được định nghĩa “là tập hợp các yếu tố cần thiết để chuyển đổi các … Đọc tiếp

CÁC LOẠI LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P1 – NHẬN THỨC VỀ LÃNG PHÍ)

TẠI SAO PHẢI LOẠI BỎ LÃNG PHÍ Trong lĩnh vực sản xuất. Chúng ta đều biết để tồn tại, các công ty cần có lợi nhuận. Trong khi lợi nhuận được tính dựa trên chênh lệch giữa giá bán và giá thành. Để sinh lời và tồn tại lâu dài, các nhà sản xuất luôn … Đọc tiếp