CÁC LOẠI LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P2 – HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG)

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT Hoạt động sản xuất là công việc biến đổi nguyên vật liệu thành sản phẩm. Quá trình biến đổi: Gia công, lắp ráp, đun nóng, làm lạnh… Trong Lean-6Sigma, quá trình được định nghĩa “là tập hợp các yếu tố cần thiết để chuyển đổi các … Đọc tiếp