DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC 5S CẦN CẢI TIẾN

Tổng hợp số lỗi 5S còn pending trong 30 ngày gần nhất

5S_Latest_30Days

 

Tổng hợp số lỗi 5S hàng tháng (Theo nhóm)

5S_Monthly_By_Group

 

Thống kê đóng góp tuần tra 5S (Theo cá nhân)

5S_User_Contribution

 

Link form

Truy cập đường dẫn sau để gửi các thông tin về tình trạng lỗi 5S phát sinh: TẠI ĐÂY

Truy cập đường dẫn sau để cập nhật thông tin cải tiến về tình trạng lỗi 5S phát sinh: TẠI ĐÂY

Truy cập đường dẫn sau để xem thông tin tổng hợp về tình trạng 5S trong 30 ngày gần nhất: TẠI ĐÂY

Tải lý lịch kết quả tuần tra về máy tính cá nhân để tổng hợp và đánh giá hàng tháng cho các cá nhân phụ trách của nhóm mình

Xác nhận danh sách hạng mục cần cải tiến và click icon copy để copy KEY tương ứng của hạng mục tương ứng (khi submit báo cáo cải tiến cho hạng mục này. Hệ thống sẽ update theo Key đã chọn để cập nhật kết quả cải tiến)

List_5S_Pending

 

Viết một bình luận