NGƯỜI CÀNG ĐƠN GIẢN THÌ CÀNG TIẾN BỘ

[Đây là nội dung sưu tầm]

Khi bạn có ít ham muốn hơn, tâm trí bạn sẽ bình tĩnh và khi tâm trí bạn bình tĩnh, mọi việc sẽ đơn giản.

Cuộc sống không phải là nắm lấy thứ gì đó để trở nên tuyệt vời. Cho dù thế giới ngoài kia phức tạp ra sao, chỉ cần tâm mình đơn giản, nhìn sự việc đơn giản, con người đơn giản thì bạn có thể đạt được sự ổn định và hạnh phúc.

  • Trái tim đơn giản
  • Những điều đơn giản (những điều vĩ đại trên thế giới phải được thực hiện một cách đơn giản)
  • Con người đơn giản (chỉ khi lòng người đơn giản thì cuộc sống mới có thể đơn giản. Cuộc sống thật đơn giản là của những con người đơn giản)

 

(Page 1)

(Page 2)

(Page 3)

(Page 4)

(Page 5)

(Page 6)

Viết một bình luận