[THỬ NGHIỆM] – THAM KHẢO HÌNH ẢNH SẢN PHẨM KHI KIỂM TRA TRƯỚC KHI NHẬP KHO

[Hình thức tham khảo thông qua website trung gian sẽ dừng khi phát triển thành công web trên server nội bộ]

Nhập mã sản phẩm cần tìm và click vào cột hình ảnh để xem hình ảnh về sản phẩm cần nhận diện

SP_MasterPartImage

Viết một bình luận