DANH MỤC MÃ SẢN PHẨM COPY-PASTE VÀO FORM

Vui lòng bấm vào icon copy để copy chính xác thông tin Mã sản phẩm từ bảng bên dưới để paste vào form check.

Form check yêu cầu xác thực dữ liệu nhập vào phải chính xác tuyệt đối. Do vậy bạn hãy dùng chức năng copy paste để đảm bảo dữ liệu input vào là chính xác.

PartNoWithCopyPasteTag

Viết một bình luận