CÁC LOẠI LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P3 – THỜI GIAN TIÊU CHUẨN)

THỜI GIAN TIÊU CHUẨN LÀ GÌ? Thời gian tiêu chuẩn là khoảng thời gian cần thiết cho người công nhân hoàn thành một đơn vị công việc dựa trên các điều kiện về phương pháp làm việc tiêu chuẩn và tốc độ làm việc tiêu chuẩn. Phương pháp làm việc tiêu chuẩn gồm: Làm việc … Đọc tiếp