CÁC LOẠI LÃNG PHÍ TRONG SẢN XUẤT (P4 – PERFORMANCE RATING)

ĐỊNH NGHĨA RATING Rating là hoạt động kiểm tra công việc thực tế và dựa trên những hiểu biết về công việc tiêu chuẩn, người ta sẽ so sánh tốc độ thực tế với tốc độ tiêu chuẩn rồi đánh giá tốc độ thực tế đạt được bao nhiều phần trăm so với tốc độ … Đọc tiếp