THÔNG TIN ĐIỀU KIỆN ĐÚC SUNPLA

Nhằm mục đích giúp các kỹ thuật viên tra cứu nhanh thông tin điều kiện đúc để chủ động trong vận hành và kiểm soát. Các thông tin về điều kiện đúc sẽ được cập nhật và đồng bộ trên website để tra cứu các thông tin cơ bản như “số version” của điều kiện đúc hiện hành, “thời gian sấy”, “nhiệt độ sấy”, các thiết bị phụ trợ…

Đây là công cụ hỗ trợ tra cứu nhanh. Trong tương lai sẽ quản lý quyền truy cập và cập nhật và đồng bộ các thông số chi tiết của điều kiện đúc, kèm hình ảnh về sơ đồ đường nước và các thông số màn hình đúc để kỹ thuật viên có thể tham khảo chi tiết hơn khi vận hành.

Sunpla Injection Condition

Viết một bình luận