INJECTION MOLDING – ĐỔI VẬT LIỆU, ĐỔI MÀU

Nguyên tắc cơ bản khi đổi màu và đổi vật liệu là giảm nhiệt độ của vật liệu sử dụng trước đó thấp hơn so với nhiệt độ đúc. Sau đó đùn (purge) hết toàn bộ rồi mới tăng nhiệt 1. Trường hợp cùng sử dụng một loại nguyên liệu nhưng đổi màu từ màu … Đọc tiếp

INJECTION MOLDING – LỖI CẮT PIN POINT GATE (TÁCH GATE)

PIN POINT GATE Là loại gate có tiết diện mặt cắt nhỏ, thường được sử dụng cho loại nhựa có tính linh động tốt. Loại cổng này có ưu điểm là cổng được loại bỏ tự động (tách rời khỏi sản phẩm) khi mở khuôn – nhờ cấu trúc của khuôn 3 tấm, và dấu … Đọc tiếp