Welcome Sunpla members

Cảm ơn bạn đã gửi thông tin đăng ký thành viên Sunpla.

Để xác mình thông tin, vui lòng gửi thông tin xác thực qua zalo (+84) 975 487 234 hoặc gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại trên.

Khi gửi thông tin, xin vui lòng gửi rõ tên người dùng, email mà bạn sử dụng để đăng ký thành viên và vị trí công việc hiện tại của bạn để người duyệt xác minh và phân quyền phù hợp khi duyệt thành viên.

Tài khoản của bạn sẽ được duyệt trong vòng 24h tính từ thời điểm nhận thông tin xác thực qua zalo hoặc gọi điện thoại xác nhận trực tiếp.

Vui lòng quay trở lại và thực hiện đăng nhập sau thời gian trên.

 

Trong trường hợp bạn không phải thành viên Sunpla. Bạn sẽ được duyệt là thành viên thông thường và vẫn có thể truy cập được các nội dung tương tự như None-Member. (nhưng không xem được các nội dung private của Sunpla)