KHÔNG PHẢI HẠNH PHÚC, ĐIỀU NÀY MỚI THỰC SỰ LÀ CÁI ĐÍCH TO LỚN VÀ Ý NGHĨA NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

Vì lý do riêng tư, bài viết đã chuyển sang blog cá nhân. Vui lòng đọc bài viết tại đường dẫn bên dưới

KHÔNG PHẢI HẠNH PHÚC, ĐIỀU NÀY MỚI THỰC SỰ LÀ CÁI ĐÍCH TO LỚN VÀ Ý NGHĨA NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

Sưu tầm: Cafebiz

Theo Nguyễn Linh
Nhịp sống kinh tế

Viết một bình luận