NGƯỜI GIỎI KHÔNG PHẢI NGƯỜI LÀM TẤT CẢ

Lợi ích của nghệ thuật ủy thác công việc hiệu quả

 • Giúp bạn có thêm nhiều thời gian
 • Giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng nhất
 • Tạo điều kiện cho những nhân viên của bạn phát triển năng lực và sự tự tin
 • Tạo điều kiện cho bạn huấn luyện và đào tạo nhân viên của mình
 • Tạo cho bạn cơ hội nhận ra năng lực thực sự của các nhân viên cấp dưới
 • Đảm bảo kết quả thành công

Sáu bước ủy quyền hiệu quả

 • Bước 1: Chuẩn bị kỹ trước khi giao việc
 • Bước 2: Xác định cụ thể yêu cầu công việc. Yêu cầu người được ủy quyền lặp lại những yêu cầu của công việc để đảm bảo rằng anh ấy/ cô ấy đã thật sự hiểu rõ công việc được giao
 • Bước 3: Xác định rõ thời hạn hoàn thành công việc
 • Bước 4: Định rõ mức độ và phạm vi thẩm quyền mà người được ủy thác có thể sử dụng để hoàn thành công việc
  • Mức 1: Quyền ĐỀ NGHỊ
  • Mức 2: Quyền THÔNG BÁO và KHỞI XƯỚNG
  • Mức 3: Quyền HÀNH ĐỘNG
 • Bướ 5: Xác định các mốc thời gian để kiểm tra, đối chiếu nhằm đánh giá tiến độ công việc và thực hiện hướng dẫn nếu cần thiết. Vào giai đoạn đầu, nên thường xuyên kiểm tra, đối chiếu; sau đó giảm dần mức độ khi người ủy thác công việc chứng tỏ đã hoàn toàn nắm được công việc
 • Bước 6: Tiến hành tổng công việc để trao đổi những thành quả, những điểm yếu cần cải thiện và rút ra bài học (nếu có)

Viết một bình luận