PHÂN LOẠI HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ NHỰA (PLASTIC INJECTION MOLDING)

ĐẶC TRƯNG CỦA HỢP CHẤT CAO PHÂN TỬ (POLIME) Trong thiết kế linh kiện, cần nắm được đặc trưng các loại vật liệu đúc khác nhau, từ đó lựa chọn vật liệu thỏa mãn được tính năng của linh kiện. Dưới đây là bảng phẩn loại hợp chất cao phân tử (polime). Nhựa dẻo là … Đọc tiếp