THINK AND GROW RICK – 31 NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN THẤT BẠI

Tiếp tục serial về cuốn Think and grow rick – “Nghĩ giàu & làm giàu”. Tác giả đã bỏ ra rất nhiều năm để nghiên cứu và nội dung của cuốn sách hướng tới 13 nguyên tắc chính về nghĩ giàu và làm giàu. Tuy nhiên khi nghiên cứu, tác giả cũng chỉ ra 31 … Đọc tiếp