QUÁ TRÌNH TỪ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐẾN SẢN XUẤT (PLASTIC INJECTION MOLDING)

Với các công ty sản xuất sản phẩm đúc nhựa. Quá trình sản xuất sản phẩm thường được bắt đầu từ bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D), nghiên cứu về chức năng, thông số kỹ thuật, kế hoạch từng giai đoạn. Tiếp theo, dựa vào nội dung quy cách mà tiến hành nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử, tạo nên sản phẩm đáp ứng tính năng, thông số kỹ thuật đã yêu cầu. Cuối cùng là giai đoạn xác lập sản xuất hàng loạt để đánh giá trước khi tiến hành sản xuất hàng loạt.

Tên giai đoạn Nhiệm vụ
Giai đoạn nghiên cứu và phát triển Ý tưởng kế hoạch Xác lập ý tưởng sản phẩm
Xác lập yếu tố Nghiên cứu tính năng các phần quan trọng
Xác lập tính năng đơn lẻ Xác lập tính năng từng phần và tất cả các linh kiện
Xác lập tính năng sản phẩm Xác lập tính năng tổng hợp của sản phẩm
Xác lập sản phẩm Xác lập tính năng sản phẩm đã xem xét đến tính sản xuất
Giai đoạn sản xuất Xác lập sản xuất hàng loạt Xác lập thể chế chế tạo thử hàng loạt/ sản xuất hàng loạt
Sản xuất hàng loạt Hoạt động sản xuất hàng loạt, nâng cao giá trị

Những năm gần đây, sự cạnh tranh giữa các công ty trở lên gay gắt, quy trình sản xuất từ kế hoạch sản phẩm mới cho đến sản xuất hàng loạt được rút ngắn đi. Trước đây, giai đoạn “xác lập tính năng” và “xác lập sản phẩm” cũng nghiên cứu và chế tạo thử khuôn, tùy vào việc chế tạo thử khuôn mà thời kỳ nghiên cứu và phát triển kéo dài ra, do yêu cầu giảm bớt giai đoạn chế tạo tử nên việc tạo mẫu nhanh hay in 3D sau đó tiến hành phân tích độ bền, nghiên cứu hình dáng model 3D gần như không còn. Vì vậy khuôn được hoàn thiện tiếp trong giai đoạn MT (xác lập sản xuất hàng loạt) và chế tạp dùng để sản xuất hàng loạt.

Tùy thuộc vào hình dạng linh kiện, tính năng, cỡ khuôn, số lòng khuôn mà thời kỳ chế tạo khuôn khác nhau. Với khuôn của linh kiện quan trọng cần khoảng 2~3 tháng tính từ lúc nghiên cứu phát triển đến khi hoàn thành. Để khuôn có chất lượng tốt và có thể sản xuất hàng loạt cần thêm 2~3 tháng nữa để tiếp tục cải tiến và hoàn thiện trong gia đoạn xác lập sản xuất hàng loạt.

Để rút ngắn thời kỳ nghiên cứu phát triển, cần thúc đẩy nhanh nghiên cứu MO hóa (nghiên cứu thông số kỹ thuật khuôn trong gia đoạn xác lập sản xuất hàng loạt bằng bản vẽ trong giai đoạn xác lập sản phẩm) và các hoạt động cắt giảm chi phí khác.

Trong các bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các kiến thức tổng quan về vật liệu, khuôn, kỹ thuật đúc… để áp dụng vào thực tế. Hy vọng các kiến thức này sẽ hữu ích với mọi người.

Viết một bình luận