KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHỰA NHIỆT RẮN – NHỰA EPOXY (EP)

NHỰA EPOXY (EP)

Là nhựa có chứa gốc epoxy nằm ở viền ngoài phân tử (điểm cuối). Dễ tham gia phản ứng kết hợp, khi phản ứng cho thêm chất cường hóa, sẽ tạo ra liên kết nhánh giữa các phân tử và trở thành nhựa cứng.

Tuy nói nhựa epoxy là một hợp thể, nhưng được tạo nên bởi các mắt xích nguyên liệu (monomer) và chất cường hóa. Do đó, tùy vào nguyên liệu mà nhựa epoxy có tính chất rất khác nhau.

Nhựa epoxy phổ biến nhất chủ yếu là nhựa được làm từ nguyên liệu bisphenol A. Nhựa epoxy được hòa trộn từ nhiều nguyên liệu khác nhau nhưng có các ưu điểm vượt trội về độ bền cơ học, tính gia công dập, tính chịu nhiệt hàn, tính điện, chống cháy, chịu hóa chat, bám dính.

Vì vậy, nhựa epoxy được dùng phổ biến trong bảng mạch máy tính (trước đây dùng nhựa phenol), vật liệu sơn, vật liệu xây dung, chất kết dính, vật liệu tổng hợp.

epoxy

Viết một bình luận