KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHỰA NHIỆT RẮN – NHỰA MELAMINE FORMALDEHYDE (MF)

Nhựa melamine được tạo ra từ phản ứng giữa melamine (MF) và formalin. Nhựa melamine có tính chất và cách tạo ra giống với nhựa urea, có các đặc trưng dưới đây.

  • Chịu nhiệt, chịu thủy nhiệt cực tốt.
  • Độ cứng bề mặt cao, bám màu tốt, tính vệ sinh đồ thực phẩm tốt.

Về cơ bản, các tính chất giống với nhựa urea, tính đúc chèn kém hơn. Phản ứng giữa melamine, phenol và formalin tạo ra nhựa melamine-phenol sẽ giải quyết được nhược điểm đó.

Được sử dung phổ biến nhất làm chất kết dính, sau đến làm vật liệu sơn. Do có độ cứng bề mặt cao, bám màu tốt nên được dung để phủ bề mặt tấm nhựa ép, làm đồ đựng thực phẩm, dung cụ điện.

Viết một bình luận