KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ NHỰA NHIỆT RẮN – NHỰA SILICOL (SI)

Nhựa silicol là nhựa nhiệt rắn đã đồng trùng hợp thành phần siloxane có silicol (SI) trong phân tử, với các thành phần khác. Có các tính chất ưu việt như chịu nhiệt, cứng, đặc tính điện tốt, chịu thời tiết tốt. Được dùng làm vật lieu sơn, bao bì, thành phần trong nhựa elastomer. Tạo cho vật liệu sơn các tính chất như tính chịu trầy xước, chịu mài mòn ma sát, chịu thời tiết, đọng gọt nước, nền được dùng để làm vật liệu sơn cải thiện bề mặt.

Nhờ có đặc tính điện tốt nên được dùng làm vật liệu bao bì chất bán dẫn.

Về Elastomer, có cao su silicol lưu hóa giá nhiệt đã thêm silicat dạng mịn, cao su silicol dạng long (LSR), cao su silicol lưu hóa khuôn nhiệt độ thường (RTV).

Viết một bình luận