TÍNH CHỐNG CHÁY VÀ THÍ NGHIỆM ĐỐT CHÁY CỦA NHỰA DẺO

Về quy cách đánh giá đặc tính đốt cháy nhựa dẻo, có quy cách UL94 (UL = Underwriters Laboratories Inc) do cơ quan Mỹ quy định. Về mặt an toàn sản phẩm, trường hợp sử dụng vật liệu có tính chống cháy thì theo quy cách UL, chiều dày sản phẩm phải lớn hơn mức tối thiểu đã quy định

Tùy theo chất bám màu, chất gia cường, điều kiện đúc mà tính chống cháy khác nhau nên cần chú ý.

Đặc tính chống cháy Mức độ cháy từ mạnh đến yếu
UL94 5VA 5VB V-0 V-1 V-2 HB
Thời gian chữa cháy Bắt cháy khoảng 60 giây Trung bình 5 giây, tối đa 10 giây Trung bình 25 giây, tối đa 30 giây Không cần chữa cháy. Bề dày dưới 3mm ® Tốc độ cháy dưới 75mm/phút
Bề dày trên 3mm ® Tốc độ cháy dưới 40mm/phút
Thời gian bắt cháy Như trên 30 giây 60 giây
Đám cháy nhỏ xuống Không thể Không bám cháy với băng gạc dưới 30 cmm Bám cháy đồng thời
Thời gian cháy 5 giây 10 giây 30 giây
Số lần bắt cháy 5 lần trong vòng 5 giây 2 lần (lần 1 bắt cháy rồi tắt, lần 2 cháy ngay) 1 lần
Hướng mẫu thí nghiệm Ngang Dọc Ngang
Hình dạng mẫu thí nghiệm Mảnh giấy ngắn, phẳng, không lỗ Mảnh giấy ngắn, phẳng, có lỗ Mảnh giấy ngắn
Xử lý mẫu trước khi thí nghiệm Bình thường và 121oC trong 60 ngày Bình thường và 70oC trong 7 ngày Bình thường
Chiều dày vết cháy 127mm 19mm 25.4 mm

TÍNH CHỐNG CHÁY

Tính chống cháy nhựa dẻo khác nhau tùy theo từng sản phẩm. Dưới đây là một số tiêu chuẩn với máy in và máy photo, máy in

  • Vỏ ngoài: Yêu cầu cấp độ chống cháy 5V và đạt được thì nghiệm đốt cháy 5V với yêu cầu tối thiểu là V-1 trở lên. Mục đích các yêu cầu của vỏ ngoài
    • Chống lan rộng đám cháy từ các linh kiện bên trong
    • Chống thiệt hại do nguyên nhân cơ khí
    • Chống tiếp xúc với linh kiện nhiễm điện
  • Những linh kiện, bộ phận đẩy ra từ vỏ ngoài (khay giấy, …) yêu cầu từ V-2 trở lên. Tuy nhiên trường hợp vật tương đối nhỏ, không thể dùng V-2 trở nên cũng có thể dùng HB
  • Linh kiện nhựa dẻo bên trong. Với linh kiện nằm trong cự ly an toàn với các nguồn cháy sẽ sử dung vật liệu V-1 hoặc V-0. Các linh kiện không nằm trong cự ly an toàn sẽ sử dung vật liệu V2 trở lên. Bánh rang có thể dùng HB

Nhựa dẻo có tính chống cháy

Phân loại Vật liệu
Nhựa chống cháy tự nhiên (Khi nhựa cháy sẽ sinh ra khí không cháy) PVC, PTFE, PPS, LCP, PAI, PEEK
Nhựa chống cháy do thêm chất chống cháy PP, ABS, PC, PA, PBT, mPPE
Nhựa khó chống cháy POM

 

Viết một bình luận