TÍNH TRONG SUỐT CỦA NHỰA DẺO

Tính trong suốt được thể hiện bởi tỷ lệ ánh sáng xuyên qua rõ rang và độ mờ của các tia sáng (giá trị mờ). Khi ánh sáng chiếu vào vật, 1 phần ánh sáng đó sẽ bị phản xạ lại, 1 phần ánh sáng đó đi vào vật và bị hấp thụ vào bên trong vật. Tỷ lệ ánh sáng xuyên qua là phần ánh sáng còn lại đi xuyên qua vật (sau khi bị phản xạ và hấp thụ)

Độ mờ là tính chất sẵn có của vật lieu, ánh sáng được khuyếch tán, trạng thái mờ là hiện tượng không nhìn thấy được 100% từ bên ngoài.

ĐẶC TÍNH TRONG SUỐT
Phân loại Tên nhựa Tỷ lệ ánh sáng xuyên qua (%) Độ mờ (%)
Vô định hình Polylefin mạch vòng: COP, COC
PVC 83.8 13
PS 88.6 9.7
Nhựa AS:SAN 86.8 8.2
PMMA 92 trở lên 3
Nhựa xellulose CA
Polyamide trong suốt PA
PC 86.8 7.1
PAR, PSU, PES, polyester đồng trùng hợp
Kết tinh PET
Polymethylpentene PMP
Poly alloy ABS trong suốt (thường có màu trắng sữa, tuy nhiên khi làm nhỏ hạt cao su butadiene thì sẽ trở nên trong suốt)

 

Viết một bình luận