THINK AND GROW RICK – “NHỮNG PHẨM CHẤT CHỦ YẾU CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO”

Lang thang khi đọc cuốn Think and grow rick (Nghĩ giàu và làm giàu), thấy có nội dung về các phẩm chất của người lãnh đạo khá hay và mình cảm thấy rất đúng nên note lại để chia sẻ.

Dưới đây là những phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo

 1. Lòng dũng cảm và tính kiên định tùy thuộc vào kiến thức và nghề nghiệp của mỗi người. Không cấp dưới nào muốn bị dẫn dắt trong tay một nhà lãnh đạo thiếu tự tin và lòng can đảm. Không có người cấp dưới thông minh nào chịu để cho một nhà lãnh đạo như vậy chi phối trong một thời gian dài
 2. Sự tự chủ. Người không thể tự điều khiển được bản thân anh ta thì không bao giờ có thể điều khiển được người khác. Sự tự chủ của người lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới noi theo, cấp dưới nào thông minh hơn sẽ thành công hơn
 3. Một ý thức mãnh liệt về sự công bằng. Nếu không có sự hợp tình hợp lý thì không người lãnh đạo nào có thể chỉ huy và nhận được sự kính trọng từ cấp dưới của họ
 4. Quyết định rõ ràng. Những người luôn dao động trong việc ra quyết định cho thấy bản thân họ không có gì chắc chắn cả và họ không thể dẫn dắt được người khác đến thành công.
 5. Những kế hoạch cụ thể. Một người lãnh đạo thành công phải lập kế hoạch cho công việc của anh ta và thực hiện kế hoạch đó. Người lãnh đạo làm việc chỉ dựa trên cảm tính mà không có những kế hoạch thực tế và cụ thể thì cũng giống như một chiếc thuyền không có bánh lái. Sớm muộn gì anh ta cũng lái con thuyền đâm vào đá mà thôi
 6. Thói quen làm việc vượt quá thù lao. Một trong những “gánh nặng” của người lãnh đạo là họ phải luôn sẵn sàng làm nhiều hơn và tốt hơn những gì họ đòi hỏi ở cấp dưới.
 7. Một tính cách dễ chịu. Người lãnh đạo cần phải được cấp dưới tôn trọng. Cấp dới không thể tôn trọng một nhà lãnh đạo không có những yếu tố cần thiết để tạo nên một tính cách dễ chịu.
 8. Cảm thông và thấu hiểu. Một nhà lãnh đạo thành công phải biết thông cảm với cấp dưới của anh ta. Hơn nữa, anh ta phải hiểu được họ và những vấn đề của họ
 9. Nắm vững các chi tiết. Muốn lãnh đạo thành công, nhà lãnh đạo phải nắm vững các chi tiết và khía cạnh về vị trí mà anh ta đang nắm giữ
 10. Sẵn lòng nhận lấy hoàn toàn trách nhiệm về mình. Người lãnh đạo thành công phải sẵn sàng nhận trách nhiệm về sai lầm và thiếu sót của cấp dưới. Nếu anh ta đùn đẩy trách nhiệm này cho người khác, anh ta không còn là người lãnh đạo nữa. Nếu một trong số những người ủng hộ anh ta mắc lỗi và tỏ ra kém cỏi, người lãnh đạo phải thấy rằng chính anh ta mới là người thất bại và có lỗi.
 11. Sự hợp tác. Một người lãnh đạo thành công phải hiểu và áp dụng được nguyên tắc cùng nỗ lực hợp tác và có thể thuyết phục cấp dưới cũng làm như vậy. Sự lãnh đạo đòi hỏi phải có sức mạnh và sức mạnh đòi hỏi phải có sự hợp tác.

Lãnh đạo có hai dạng. Thứ nhất và có hiệu quả nhất là lãnh đạo bằng sự đồng thuận và cảm thông của cấp dưới. Dạng thứ hai là lãnh đạo bằng quyền lực mang tính cưỡng chế mà không cần có sự đồng cảm của cấp dưới.

Có nhiều bằng chứng trong lịch sử cho thấy lãnh đạo bằng cưỡng chế không thể tồn tại lâu dài. Sự suy vi và biến mất của những kẻ độc tài vua chúa mang nhiều ý nghĩa. Hiện tượng đó cho thấy con người nói chung không thích phục tùng vô hạn định theo sự lãnh đạo mang tính cưỡng chế.

Napoleon, Mussolini, Hitler là những ví dụ của lãnh đạo bằng quyền lực cưỡng chế. Thời kỳ lãnh đạo theo kiểu chuyên chế như vậy gần như đã qua rồi. Những mô  hình lãnh đạo tương tự như vậy cũng đang suy tàn dần theo thời gian. Lãnh đạo bằng sự đồng cảm của cấp dưới mới có thể tồn tại lâu dài.

Link đọc  và mua sách

Viết một bình luận