Hướng dẫn sử dụng app quản lý thông tin sản xuất

Ứng dụng được nâng cấp thường xuyên và cập nhật liên tục khi có version mới. Vui lòng gửi góp ý để chúng tôi có thể hoàn thiện thêm chức năng của ứng dụng và thu được kết quả tốt trong công việc.

 

Viết một bình luận