TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ HỆ THỐNG QC SYS THEO FORMAT KHÁCH HÀNG CHỈ ĐỊNH

BỐI CẢNH Công ty có cơ sở dữ liệu tập trung để thu thập dữ liệu đo và kiểm tra ngoại quan của sản phẩm Công nghệ càng ngày càng phát triển và các khách hàng cũng có xu hướng nhận và xử lý dữ liệu tự động. Khi đó khách hàng sẽ chỉ định … Đọc tiếp

APP TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ DS PDF CỦA KHÁCH HÀNG CANON VIETNAM

BỐI CẢNH Trong thời đại công nghệ đã thay đổi rất nhiều, một số công ty vẫn duy trì cách vận hành cũ theo hướng thủ công dẫn tới các lãng phí trong vận hành của khách hàng, khó triển khai các hoạt động cost down do nhà sản xuất phát sinh nhiều chi phí … Đọc tiếp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quét QR code xuất-nhập kho

Phần mềm sử dụng cho hệ điều hình windows trên PC. Bạn cần xem trước conccept để có hình dung trước về luồng logic: Conccept Có nhiều function ẩn chưa được thể hiện trong tài liệu hướng dẫn vì phía user chưa cần sử dụng đến các tính năng này (ví dụ kết nối data … Đọc tiếp

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thông tin chất lượng sản phẩm

Phần mềm sử dụng cho hệ điều hình windows trên PC. Có nhiều function ẩn chưa được thể hiện trong tài liệu hướng dẫn vì phía user chưa cần sử dụng đến các tính năng này (ví dụ phân tích Cp, Cpk, các biểu đồ và thuật toán phân tích dữ liệu…) <  Mọi … Đọc tiếp

(MẸO VẶT) RÀ SOÁT THÔNG TIN BẰNG CHỨC NĂNG SEARCH VÀ FILTER

Với ứng dụng quản lý thông tin sản xuất. Theo đúng quy định đặt ra, kế hoạch chỉ định giải trình nguyên nhân không đạt năng suất bằng cách đặt lựa chọn “Yes” khi cập nhật kết quả sản xuất. Khi đó giao diện kết “thông tin KHSX” sẽ hiển thị cột yêu cầu giải … Đọc tiếp