Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thông tin chất lượng sản phẩm

Phần mềm sử dụng cho hệ điều hình windows trên PC.

Có nhiều function ẩn chưa được thể hiện trong tài liệu hướng dẫn vì phía user chưa cần sử dụng đến các tính năng này (ví dụ phân tích Cp, Cpk, các biểu đồ và thuật toán phân tích dữ liệu…)

<

Mọi ý kiến đóng góp luôn được ghi nhận để chúng tôi hoàn thiện hơn.

Viết một bình luận