(MẸO VẶT) RÀ SOÁT THÔNG TIN BẰNG CHỨC NĂNG SEARCH VÀ FILTER

Với ứng dụng quản lý thông tin sản xuất. Theo đúng quy định đặt ra, kế hoạch chỉ định giải trình nguyên nhân không đạt năng suất bằng cách đặt lựa chọn “Yes” khi cập nhật kết quả sản xuất.

Khi đó giao diện kết “thông tin KHSX” sẽ hiển thị cột yêu cầu giải trình là “Y” và highlight bằng red-text. Tuy nhiên bên sx có thể “quên” và không cập nhật nội dung giải trình và người quản lý không biết được khi phê quyệt thông qua bảng “DS sự cố” từ menu.

Để rà soát lại và đảm bảo các trường hợp chỉ định giải trình “Y” đã được sản xuất thực hiện. Có thể sử dụng chức năng search và filter như sau.

Bước 1. Tại bảng “Thông tin KHSX” Click vào icon search để hiện cửa sổ input từ khóa và công cụ lọc filter

Bước 2. Click vào icon “filter” để chọn đối tượng cần lọc. (như hình dưới)

Và chọn đối tượng cần lọc là “Ca sx” để xem ca đang cần lọc có “quên” trường hợp cần giải trình nào ko?

Tiếp tục thực hiện bước trên và chọn filter cần lọc là “Yêu cầu giải trình” và chọn lọc theo nội dung là “Yes”.

Sau khi lọc xong. Giao diện hiển thị những nội dung đã lọc. Từ kết quả hiển thị và căn cứ vào đèn highlight (xem chi tiết ý nghĩa đèn highlight tại hướng dẫn sử dụng app)

Từ đó sẽ thấy những trường hợp yêu cầu giải trình nhưng chưa có đèn highlight là những trường hợp các bạn đã “quên” chưa cập nhật.

 

Với chức năng này, người dùng có thể chủ động sàng lọc thông tin theo nhiều cách khác nhau tùy theo mục đích kiểm soát.

Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng phản hồi để chúng tôi hoàn thiện hệ thống tốt hơn.

Xin cảm ơn!

Viết một bình luận