TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ HỆ THỐNG QC SYS THEO FORMAT KHÁCH HÀNG CHỈ ĐỊNH

BỐI CẢNH

Công ty có cơ sở dữ liệu tập trung để thu thập dữ liệu đo và kiểm tra ngoại quan của sản phẩm

Công nghệ càng ngày càng phát triển và các khách hàng cũng có xu hướng nhận và xử lý dữ liệu tự động. Khi đó khách hàng sẽ chỉ định form dữ liệu để input được vào hệ thống của khách hàng. Với công ty có tệp khách hàng đa dạng, cần có công cụ để xuất dữ liệu từ server nội bộ ra các form khác nhau thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Việc làm chức năng cho hệ thống có thể gặp nhiều khó khăn do chi phí nâng cấp mỗi khi khách hàng có nhu cầu thay đổi form hoặc có thêm khách hàng mới.

Để giải quyết vấn đề này, cần có công cụ trung gian có thể nâng cấp linh hoạt và dễ dàng sử dụng. Giải pháp được chúng tôi lựa chọn là ứng dụng VBA trong excel để giải quyết việc này.

FILE HƯỚNG DẪN

Viết một bình luận