APP TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ DS PDF CỦA KHÁCH HÀNG CANON VIETNAM

BỐI CẢNH Trong thời đại công nghệ đã thay đổi rất nhiều, một số công ty vẫn duy trì cách vận hành cũ theo hướng thủ công dẫn tới các lãng phí trong vận hành của khách hàng, khó triển khai các hoạt động cost down do nhà sản xuất phát sinh nhiều chi phí … Đọc tiếp