Hướng dẫn sử dụng phần mềm quét QR code xuất-nhập kho

Phần mềm sử dụng cho hệ điều hình windows trên PC.

Bạn cần xem trước conccept để có hình dung trước về luồng logic: Conccept

Có nhiều function ẩn chưa được thể hiện trong tài liệu hướng dẫn vì phía user chưa cần sử dụng đến các tính năng này (ví dụ kết nối data từ app đọc dữ liệu từ file pdf DS của khách hàng để tự so sánh ktra hàng xuất đi của mỗi lot giờ so với DS, xử lý hàng lẻ…)


 

Mọi ý kiến đóng góp luôn được ghi nhận để chúng tôi hoàn thiện hơn.

Viết một bình luận