HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IN TEM QR CODE

Do mỗi khách hàng có một yêu cầu khác nhau về cấu trúc QR code và form tem. Nên để linh hoạt trong việc cập nhật và giảm tải quá trình code khi nâng version. Chúng tôi hướng tới xây dựng 1 ứng dụng PC để cập nhật nội dung các thuộc tính của sản phẩm vào cơ sở dữ liệu. (Thông qua ứng dụng này có thể cập nhật nội dung như thêm mới, sửa, xóa. Và truy xuất lịch sử in tem mác)

Các file in tem sẽ được in trực tiếp trên excel VBA. Ưu điểm khi sử dụng trực tiếp trên excel VBA là sự linh hoạt về các cấu trúc form tem khác nhau có thể design nhanh chóng và nâng cấp dễ dàng trên excel. Code VBA chỉ cần lấy và cập nhật dữ liệu trên csdl SQL. Và không xảy ra các lỗi liên quan đến độ trễ giữa 2 ứng dụng khi xây dựng 1 ứng dụng PC (Java hoặc winform) nhưng ứng dụng lại đẩy dữ liệu từ server vào 1 file excel và in qua form excel được lưu trong thư viện. (sử dụng 1 ứng dụng để mở ứng dụng microsoft office và thao tác trên microsoft office sẽ chậm hơn so với việc chúng ta sử dụng trực tiếp microsoft office)

Một số khách hàng triển khai qua web. Load dữ liệu từ cloud và đẩy và webform. Sau đó save as (print) ra PDF và end-user lại in PDF đó ra để sử dụng thực tế. Thao tác trung gian qua PDF là sự lãng phí ko cần thiết. Ngoài ra, tất cả các ứng dụng của khách hàng đều đang có nhược điểm liên quan đến sự sắp xếp thứ tự ID tem. ID được fill liên tiếp dẫn đến mất quá nhiều thời gian của người cắt tem cho việc sắp xếp lại theo đúng số thứ tự trước khi cấp phát. Khắc phục nhược điểm này ko khó, nhưng chúng tôi chưa hiểu tại sao khách hàng vẫn chưa khắc phục nó. Và dĩ nhiên sản phẩm của chúng tôi sẽ ko tồn tại nhược điểm này. Lại rất thân thiện và linh hoạt. Người dùng ko cần cài đặt thêm một ứng dụng thứ 3 mà có thể sử dụng luôn trên những máy có cài microsoft office thông qua excel.

Viết một bình luận