SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHỨNG NHẬN (CERTIFICATION) VÀ HIỆU CHUẨN (CALIBRATION)

Hai thuật ngữ Calibration và Certification không thể dùng lẫn cho nhau Mọi người thường bị nhầm lẫn giữa Calibration và Certification khi sử dụng máy đo CMM. Do vậy bài viết nhằm làm rõ sự khác biệt giữa hiệu chuẩn và chứng nhận chuẩn. Các bạn lưu ý. Nội dung bài viết này không … Đọc tiếp