CMM – CĂN CHỈNH HỆ TRỤC TỌA ĐỘ (ALIGNMENT)

CĂN CHỈNH HỆ TRỤC TỌA ĐỘ LÀ GÌ? (WHAT IS ALIGNMENT?) Ngày nay, các máy CMM đều được tích hợp phần mềm. Máy CMM sẽ đo các datum (mốc đo) trên phôi (vật) để thiết lập hệ trục tọa độ của vật (PCS). Các datum thường được chỉ định trong bản vẽ đo lường hoặc … Đọc tiếp

GIỚI THIỆU VỀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ ĐO CMM

HỆ TRỤC TỌA ĐỘ – MÁY ĐO TỌA ĐỘ CMM Chúng ta sử dụng hệ tọa độ để mô tả chuyển động của một máy đo tọa độ. Hệ tọa độ cho phép chúng ta xác định vị trí tương đối giữa các đối tượng cần đo trên phôi. Hệ tọa độ rất giống với … Đọc tiếp