“MẸO” TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐIỂM YẾU CỦA BẢN THÂN

Câu hỏi về điểm yếu của bản thân là một trong những câu hỏi khó nhất trong cuộc phỏng vấn. Rất nhiều ứng viên đã phải “dừng bước” bởi không thể hoặc trả lời không tốt câu hỏi này. Vì thông thường, chúng ta ít có khả năng nhìn nhận được một cách khách quan … Đọc tiếp