CMM – PHÂN BIỆT MEASURED VÀ CONSTRUCTED

PHÂN BIỆT MEASURED VÀ CONSTRUCTED Trong CMM, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với từ Measured và Constructed. Phần lớn sản phẩm được tạo thành từ các yếu tố hình học đơn giản bởi các máy gia công, tạo hình. Các yếu tố chính này thường là mặt phẳng, cạnh, hình cầu, hình trụ, hình … Đọc tiếp