CMM – PHÂN BIỆT MEASURED VÀ CONSTRUCTED

PHÂN BIỆT MEASURED VÀ CONSTRUCTED

Trong CMM, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với từ MeasuredConstructed. Phần lớn sản phẩm được tạo thành từ các yếu tố hình học đơn giản bởi các máy gia công, tạo hình. Các yếu tố chính này thường là mặt phẳng, cạnh, hình cầu, hình trụ, hình nón… Khi chúng ta có thể sử dụng CMM đo trực tiếp các đặc tính này, bằng cách chạm đầu rò hoặc quét ảnh. Khi đó ta coi đây là các đặc tính đo được (MEASURED FEATURE).

Các tính năng khác, chẳng hạn như khoảng cách, độ đối xứng, giao điểm, góc, hình chiếu,.. không thể đo được trực tiếp mà phải xây dựng bằng các phép toán dựng hình dựa trên các đối tượng đo được (MEASURED FEATURE). Các tính năng cần xây dựng qua phép toán dựng hình (không thể đo được trực tiếp) được gọi là CONSTRUCTED FEATURE.

Trong hình ví dụ bên dưới. Đường tròn Constructed circle đi qua tâm của 4 đường tròn Measured circle.

CONSTRUCTED FEATURE

Trong thực tế, đôi khi mối tương quan giữa các đối tượng là rất quan trọng, và chúng không thể đo trực tiếp nên phải tính toán thông qua phép dựng hình.

Ví dụ điểm giao nhau giữa các xylanh của động cơ dùng để xác định mức độ phù hợp và chất lượng vận hành của các bộ phận khi lắp ráp với nhau. Điểm giao nhau này không thể đo trực tiếp, mà nó được xây dựng (constructed) bằng giao điểm của 2 trục xylanh động cơ (measured).

 

Nội dung tiếp theo: Bù thể tích (Volumetric compensation) và bù đầu đo (Probe compensation)

CMM COMPENSATION – BÙ THỂ TÍCH VÀ BÙ ĐẦU ĐO

Viết một bình luận