HÀNH TRÌNH TÌM MỤC TIÊU CỦA ĐỜI NGƯỜI?

MỤC TIÊU Chắc hẳn không ít lần bạn từng hỏi mục tiêu của đời mình là gì? Chúng ta từng nhìn vào những người thành công, ta ngưỡng mộ họ, và khi ta nghe các câu chuyện về cuộc đời họ, ta luôn thấy chúng bắt đầu từ một niềm đam mê, một mục tiêu mà những cuốn sách self-help … Đọc tiếp