TÍNH ĐÚC CỦA NHỰA DẺO

TÍNH ỔN ĐỊNH NHIỆT

Nếu chất phụ gia được thêm vào, và bản thân nhựa chịu nhiệt kém, thì nhựa bị ứ đọng trong xylanh sẽ bị đứt liên kết phân tử, độ nhớt nhựa giảm xuống (giảm độ bền), hóa hơi nên trọng lượng nhựa giảm xuống.

Theo hình bên dưới, nếu thời gian ủ nhựa trong xylanh càng dài thì lượng nhựa càng giảm, phần hóa hơi chuyển thành dạng carbon oxit tồn dư lại.

TÍNH LƯU ĐỘNG

Nhựa dẻo thông thường và nhựa kỹ thuật thông thường thay đổi độ nhớt nóng chảy tỷ lệ thuận với nhiệt độ nhựa. Cần xem xét tính lưu động và tính đúc nhựa rồi quyết định điều kiện nhiệt độ.

Theo hình bên dưới, nhựa LCP có vùng thay đổi tính lưu động và vùng ổn định lưu động. Ở vùng này, chỉ thay đổi một chút điều kiện cũng gây ra ảnh hưởng đến tính đúc, do đó cần chú ý khi thiết lập điều kiện nhiệt độ.

Viết một bình luận