NHỰA NHIỆT DẺO VÀ NHỰA NHIỆT RẮN (PLASTIC INJECTION MOLDING)

NHỰA NHIỆT DẺO VÀ NHỰA NHIỆT RẮN Nhựa dẻo phân ra nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Điểm khác nhau nằm ở quá trình từ nguyên liệu tạo thành hình sản phẩm, tùy theo sự khác biệt về biến đổi vật lý hay hóa học. Nhựa nhiệt dẻo được hình thành sau quá trình … Đọc tiếp