PHÂN LOẠI NHỰA NHIỆT DẺO (PLASTIC INJECTION MOLDING)

PHÂN LOẠI NHỰA NHIỆT DẺO Trong nhựa nhiệt dẻo có nhựa dẻo thông thường giá thành thấp, thường được dùng làm các đồ dùng trong gia đình, và nhựa kỹ thuật được dung cho linh kiện yêu cầu độ bền và linh kiện yêu cầu tính chất vật lý đặc thù. Hơn nữa, trong nhỹ … Đọc tiếp

NHỰA NHIỆT DẺO VÀ NHỰA NHIỆT RẮN (PLASTIC INJECTION MOLDING)

NHỰA NHIỆT DẺO VÀ NHỰA NHIỆT RẮN Nhựa dẻo phân ra nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Điểm khác nhau nằm ở quá trình từ nguyên liệu tạo thành hình sản phẩm, tùy theo sự khác biệt về biến đổi vật lý hay hóa học. Nhựa nhiệt dẻo được hình thành sau quá trình … Đọc tiếp