NHỰA NHIỆT DẺO VÀ NHỰA NHIỆT RẮN (PLASTIC INJECTION MOLDING)

NHỰA NHIỆT DẺO VÀ NHỰA NHIỆT RẮN

Nhựa dẻo phân ra nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Điểm khác nhau nằm ở quá trình từ nguyên liệu tạo thành hình sản phẩm, tùy theo sự khác biệt về biến đổi vật lý hay hóa học. Nhựa nhiệt dẻo được hình thành sau quá trình gia nhiệt, nóng chảy, chảy lưu động, làm nguội, cứng hóa bằng biến đổi vật lý. Vì sản phẩm này có tính mềm nên dù gia nhiệt lặp lại vẫn có thể tái sử dụng được.

Nhựa nhiệt rắn đợc làm mềm bằng gia nhiệt nhưng lại đóng cứng do phản ứng trùng hợp, kết hợp với sự biến đổi về cấu trúc và sự sắp xếp các phân tử bên trong của vật liệu. Do đó nhựa nhiệt rắn không thể làm mềm lại bằng gia nhiệt nên không thể tái sử dung được. Dưới đây là bảng liệt kê sự khác nhau.

ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA NHỰA NHIỆT DẺO VÀ NHỰA NHIỆT RẮN
  Nhựa nhiệt dẻo Nhựa nhiệt rắn
Dạng phân tử Dạng dây xích (các chuỗi monomers riêng biệt và không liên kết với nhau, do vậy dễ dàng thay đổi hình dạng và tái sử dụng bằng cách dẻo hóa khi gia nhiệt) Trước khi đúc, các monomers ở dạng sợi và ko có sự liên kết.
Sau khi đúc, các monomer liên kết với nhau và không bị phá vỡ khi gia nhiệt (không thể chảy lỏng trở lại) à tạo cấu trúc phân tử dạng mắt lưới
Số lượng phân tử 10.000 ~1000.000 Trước đúc: 1000 ~ 5000
Sau đúc: 10.000 ~ ∞
Đặc trưng Biến đổi tính chất vật lý (không biến đổi cấu trúc phân tử) Biến đổi tính chất hóa học (phản ứng, cứng hóa). Cấu trúc phân tử có sự thay đổi
Khả năng đúc lại Không
Tái sử dụng Tốt Tùy thuộc vào tốc độ phản ứng
Tính cơ học Tương đối tốt, có tính mềm dẻo Cứng, giòn
Tính chịu nhiệt Thấp Cao
Tính chịu dung môi Dễ bị dung môi thâm nhập (thẩm thấu) Khó bị dung môi thâm nhập (Thẩm thấu)
Tính cách điện Tương đối nhỏ Lớn

Viết một bình luận