DỰNG HỆ TRỤC PCS CMM NIKON CAMIO 8

Tiếp nối bài viết về thực hành dựng hệ trục tọa độ của vật (PCS – Part Coordinate System). Bài viết này sẽ đề cập tới cách dựng hệ trục PCS trên máy CMM của hang Nikon sử dụng phần mềm Camio 8. THỰC HÀNH DỰNG HỆ TRỤC TỌA ĐỘ CMM Do đặc thù công … Đọc tiếp