CMM TỔNG QUANG DMIS COMMANDS

Các câu lệnh DMIS có ký tự đầu tiên ở dòng lệnh là $$ là dòng lệnh comment. Dùng diễn giải, giải thích Một số cú pháp thông dụng (đã sắp xếp theo alpha beta để dễ tìm thông tin trong bài viết) CONSTRUCTS – Câu lệnh dựng hình Các đối tượng được “dựng hình” … Đọc tiếp

DỰNG HỆ TRỤC PCS CMM NIKON CAMIO 8

Tiếp nối bài viết về thực hành dựng hệ trục tọa độ của vật (PCS – Part Coordinate System). Bài viết này sẽ đề cập tới cách dựng hệ trục PCS trên máy CMM của hang Nikon sử dụng phần mềm Camio 8. THỰC HÀNH DỰNG HỆ TRỤC TỌA ĐỘ CMM Do đặc thù công … Đọc tiếp